Om Orchid

Guckusko-460x308

Orchid startades 1991 av Lisa Sandberg med visionen att förebygga, underlätta eller avhjälpa smärta i rörelseapparaten. Med en kombination av traditionell sjukgymnastik, fysioterapi, olika manuella tekniker och flera utbildningar inom den komplementära medicinen har en fördjupad insikt om komplexiteten i den läkande processen för varje enskild individ växt fram genom åren.

I alla möten med människor har vikten av att se helheten och kunna skräddarsy varje behandling efter individens behov tydliggjorts för att kunna nå framgång i behandlingen.

För att finna produkter att arbeta med som håller en terapeutisk kvalité som gör skillnad har jag i mitt arbete med människor sökt med ljus och lykta, bokstavligen, för att finna producenter som har en förståelse för helheten i den läkande processen. Ur detta sökande har Orchid Aroma och Orchid Blomessenser växt fram som två av flera varumärken som jag skapat genom år av ”hands on” arbete på behandlingsbänken.

Resultatet av det arbetet kan du nu ta del av genom många av de produkter som du finner i butiken.

Ledorden är alltid ekologiskt och i samklang med naturen, miljön, människorna och djuren som verkar i den.