BLOMESSENSER

Spegla din inre natur med hjälp av blomessenser! Blomessenser ger dig en möjlighet att bli medveten om dina positiva kvalitéer. De hjälper dig att nå balans i din känslovärld. Kanske får du ett nytt sätt att se på saker. Om du har svårt att få kontakt med dina känslor kan blomessensen hjälpa dig att öka medvetenheten om din inre natur. Begränsningar och disharmoni kan börja förändras och där du tidigare enbart sett problem kan du nu finna nya lösningar.

Blomessenser fungerar som en naturens stämgaffel för din känslovärld. Hur du upplever blomessensens effekt beror på hur samstämd du är med din inre värld. En blomessens är ett flytande preparat som i första hand tas invärtes och som är gjord med hjälp av levande blommor. Blomessensen bär vibrationen av växtens specifika egenskaper.

Ekologisk konjak används för konservering. Varje flaska är ett hantverk där påfyllnaden görs för hand i harmoni och samförstånd med Devornas ljus och naturens helande kraft. Essensen används genom att droppa två droppar under tungan eller i ett glas vatten som du dricker. Rekommenderas två till fyra gånger om dagen under en månad.