Dosering för terapeutiskt arbete

Många hör av sig till oss och är osäkra på hur de ska tänka när de vill blanda ut en eller flera eteriska oljor. Ofta är det terapeuter som har ett speciellt önskemål om hur blandningen ska verka. Här finner du en vägledning som kan vara en hjälp på traven.

Chansa dock aldrig med en blandning! Är du osäker är det alltid bättre att läsa på om den enskilda eteriska oljans effekt och du är alltid varmt välkommen att ringa och fråga oss. Vi hjälper gärna till om vi kan utifrån vår erfarenhet och kunskap.

En eterisk olja, enskild eller en blandning, kan spändas ut i alla tänkbara proportioner i vegetabiliska oljor. Vilken koncentration som väljs beror på området den ska användas, vilken effekt som önskas och på hur den valda eteriska oljan tolereras.

Förutom graden av utspädning har valet av vegetabilisk olja betydelse. Vegetabiliska oljor har olika specifika egenskaper. Valet av den vegetabiliska oljan görs beroende på vilken effekt som vill uppnås. En generell terapeutisk regel är: ju djupare den eteriska oljan ska tränga in desto mer lättflytande behöver dess transportmedel, den vegetabiliska oljan, vara.

Eterisk olja (EO) utspädd i vegetabilisk olja till:

● 1% EO = dermokosmetisk verkan

● 3% EO = verkar reparerande på integumentsystemet – hud, hår och naglar.

● 5% EO = verkar på nervsystemet – för stresshantering och välbefinnande

● 7% EO = cirkulatorisk verkan -  blod och lymfsystem

● 10% EO = verkan på muskler, ligament och leder – max för EO som kan verka hudirriterande så som kanel.

● 15% EO = verkan för sport och tävling

● 20% EO = systemisk effekt för känslig hud – max för EO innehållande fenoler och aldehyder.

● 30% EO = mycket kraftfull verkan och endast lokalt.

Ovan råd baseras på den franska farmaceutiska traditionen av medicinsk aromaterapi med användandet av eteriska oljor i ett terapeutiskt sammanhang. Det är holistisk friskvård för friska individer och ersätter inte läkemedel eller medicinsk vård.