Om Blomessenser

Vad är en blomessens?

Växtrikets gåva till mänskligheten är medvetenhet. Om Du någon gång tagit en promenad i naturen då Du haft ett problem att lösa och kanske funnit lösningen under promenaden eller när Du kommit hem, så förstår Du. I växtriket har blommor under lång tid utvecklas till att förmedla positiv och livsbefrämjande energi till vårt medvetande på en mycket subtil nivå. Varje blommas specifika form och färg kan förstås genom denna mycket subtila energi. En blomessens är en överförelse av blommans positiva energimönster till flytande form. Den är ett "vibrationsavtryck" av en blomma som överförts och stabiliserats i vatten. Detta sker genom att placera friska blommor i rent vatten när de är på toppen av sin blomningscykel som sedan får samla energi i solen. Resultatet konserveras i alkohol och doseras vidare för invärtes och utvärtes bruk. Blomessenser är ett behagligt sätt att bringa naturens energi in i våra liv. Att ta en blomessens är som att dagligen omge sig själv med buketter av blommor som aldrig vissnar.

Hur fungerar en blomessens?

Om Du tänker Dig en harpa och en stämgaffel så kan Du få en bild av hur blomessensen fungerar. När Du slår på stämgaffeln kommer den att avge ett ljud som färdas i vågor. Om Din stämgaffel ger tonen C och Du håller den nära harpan kommer ljudvågorna att färdas till harpans strängar. Den sträng som är stämd i tonen C kommer att ge resonans utan att Du rör den. Detta kallas för sympatisk resonans och är en fysisk lag. En blomessens fungerar på samma sätt. Den är en naturens stämgaffel. När vi använder en essens uppstår en resonans i harmoni med just den blomessensens kvalité. Begränsningar och disharmoni kan börja förändras. Varje människa upplever blomessensens effekter på olika sätt. Essens åstadkommer en förändring i medvetandet.

För att lättare kunna förstå denna förändring är det nödvändigt att observera vårt inre tillstånd. Vi kan börja se att de som brukar bli problem istället blir till projekt eller vi kanske får ett nytt sätt att se på saker som varit svåra. Den lätthet med vilken vi kommer att känna blomessensens effekt beror på hur samstämda vi är med vår inre värld. Om vi har svårt att få kontakt med vårt inre kan blomessenser hjälpa oss att öka medvetenheten om våra inre tillstånd. Funktionen kan även förklaras genom att tänka på de olika nivåer av interaktion som sker i universum - mekaniskt, kemiskt och energimässigt.

Tänk dig att en person råkat ut för en olycka och brutit benet. Det brutna benet beror på mekanisk påverkan mellan personens ben och marken. För att läka benet behövs en annan mekanisk påverkan - benet måste reponeras och immobiliseras. Nästa nivå av reaktion är kemisk. Genom en inre kemisk process kommer det brutna benet och skadad vävnad att läkas. En annan kemisk process sker om personen tar smärtstillande medicin. Nu har vi kommit till en nivå där det kan ske en energimässig interaktion. Om man använder värme eller kyla på ett skadat område skulle det vara en energipåverkan. Medan värmen eller kylan är lätta att känna så finns det annan typ av energi som vi inte kan känna. Exempelvis kanske doktorn vill ha en röntgen gjord för att se hur det brutna benet läker. Röntgenstrålar, solens UV-strålar och mikrovågor är exempel på energimässig påverkan som inte kan uppfattas med våra sinnen trots att dom interagerar med oss och påverkar våra dagliga liv på olika sätt. Blomessenser påverkar oss energimässigt som en subtil vibration. Blomessenser kan inte ersätta den mekaniska handlingen som sätter benet tillbaka på plats. Inte heller kan de ersätta den kemiska påverkan för att läka benet och vävnaden. Vad de kan göra är att gynna läkandet på en subtil nivå, som främjar hela läkningsprocessen.

I exemplet ovan kan blomessenser användas för att hjälpa till att släppa det emotionella traumat av upplevelsen eller för att hjälpa personen att hantera den nya vardagen med ett brutet ben som skall läkas.

Hur kan jag använda blomessenser?

Blomessenser kan användas på många olika sätt. Det vanligaste sätter är att man tar dem i munnen under tungan, ett individuellt antal droppar flera gånger per dag. De går även att använda genom att droppar några droppar i en sprayflaska och spraya exempelvis ett rum eller sig själv. Detta är en bra metod om man är känslig för alkohol (dropparna innehåller alkohol för konservering). Man kan även använda dropparna direkt på kroppen, i ett bad eller på kudden innan man somnar. Listan kan göras lång över deras användningsområden. Vanligtvis är det en bestämd period som man tar blomessenser. För att öka deras effekt är det bättre att ta dem i mindre mängd och oftare i stället för i stor mängd mer sällan. Många föredrar att ta dem ofta i början för att sedan trappa ner på tillfällena. Hur länge man tar droppar är väldigt inviduellt. Det kan vara allt från en månad till år, beroende på vad man upplever.

Vad använder man blomessenser för?

Blomessenser kan hjälpa oss att se och förstå. De stödjer oss i att utvidga vårt medvetande förbi dess nuvarande gränser samtidigt som vi kan hitta alternativa handlingssätt till begränsande och destruktiva mönster. Blomessenserna är ett språk som hjäler oss att först våra känslor och vår innersta själs angelägenheter.

Kan jag använda blomessenser tillsammans med andra terapier?
Blommessenser kan användas fristående eller tillsammans med annan terapi för att stimulera den läkande processen. Blomessenser har inga bieffekter. Är det så att den essens du tar inte passar dig så har den heller ingen effekt. Någon sympatisk resonans uppstår inte.