Skillnad på blomessenser och eteriska oljor

Vad är skillnaden mellan eteriska oljor och blomessenser?

Den mest signifikanta skillnaden är att eteriska oljor har olika slags dofter och blomessenser doftar ej. Eteriska oljor verkar huvudsakligen genom luktsinnet och dess effekt på luktcentrum i hjärnan. De består av en stor koncentrerad mängd kemiska substanser. De skall i de allra flesta fall blandas ut i en bärarolja, vegetabilisk olja innan de används på huden. Blomessenser å sin sida är säkra och milda att använda både invärtes och direkt på huden.

Eteriska oljor framställs ur stora mängder plantmaterial. Det kan vara blommor, blad, rötter, frön eller bark beroende på var den flyktiga oljan finns i växten. Ångdestillation är den vanligaste extraktionsmetoden. Vid framställning av blomessenser används enbart blomman och i väldigt liten mängd.

En ny framställningsmetod används mer och mer där man inte plockar blommorna utan böjer dem så att de kan fortsätta leva och växa efter tillverkning. Blommans vibrationsavtryck överförs med solens hjälp till vatten och späds sedan vidare.

En eterisk olja är alltså ett fysiskt extrakt av en växt och en blomessens är växtens subtila energiextrakt.

Eteriska oljor och blomessenser kompletterar varandra väldigt bra vid alla former av helande arbete. De påverkar båda vårt kropp- och själssystem men arbetar från olika håll. De eteriska oljorna når vår själ via våra sinnen medan blomessenser påverkar vår kropps subtila energifält för att nå vår själ och därigenom påverka vårt fysiska välmående. Blomessenser och eteriska oljor kan kombineras i t.ex. sprayflaskor samt för användning på kroppen exempelvis i hudkrämer och massageoljor.