Bloesem Remedies Nederland

Bram och Miep Zaalberg är grundade av Flower Essences the Nederlands. De började sitt arbete med blomessenser 1979 och sju år senare gjorde de sin första blomessens. Då efterfrågan snabbt blev stor släpptes essenserna till en större allmänhet 1990. Bram reser sedan 30 år tillbaka över hela världen för att hålla föreläsningar och workshops om blomessenser och helande. Essenserna har en stor renhet och är väldigt kraftfulla i sitt sätt att verka. Ekologisk konjak används till att konservera essenserna för att hålla högsta möjliga standard av renhet. Läs mer på: www.bloesem-remedies.com